Home / Thủ thuật web

Thủ thuật web

Hướng dẫn Remove Category Url WordPress

3

Có lẽ rất nhiều bạn bắt đầu làm quen với wordpress gặp khó khăn trong việc chỉnh sửa và tối ưu đường dẫn chuẩn SEO và thân thiện với Google và người dùng, sau khi cài đặt xong các bạn sẽ thấy ngay đường dẫn thế có chưa chuyên mục là …

Read More »