Home / Thủ thuật web / Hướng dẫn Remove Category Url WordPress

Hướng dẫn Remove Category Url WordPress

Có lẽ rất nhiều bạn bắt đầu làm quen với wordpress gặp khó khăn trong việc chỉnh sửa và tối ưu đường dẫn chuẩn SEO và thân thiện với Google và người dùng, sau khi cài đặt xong các bạn sẽ thấy ngay đường dẫn thế có chưa chuyên mục là Category, nhìn rất không thuận mắt.

1

Để loại bỏ đường dẫn chứa từ Category rất đơn giản, bạn chỉ cần cài đặt plugin WP Remove Category Base, hoặc Remove Category URL của WordPress.

3

sau đó bạn vào Permalink Settings cấu hình lại đường dẫn chọn Custom Structure điền vào ô /%postname%.html sau đó bấm save lại là được.

2

Ra trình duyệt F5 lại và xem kết quả.